Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

  Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775. Działalność wystawiennicza i edukacyjna prowadzona jest w Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

 •   W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące wydarzenia:
 • Nieodpłatne udostępnianie dla zwiedzających wnętrz Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
 • Cykliczne organizowanie warsztatów z historii papieru.
 • W styczniu wystawa ilustracji książkowych Pawła Pawlaka Zaraz wracam. Święty Mikołaj”. Wystawa czynna do 31 stycznia.
 •  6 lutego – wernisaż wystawy grafik Piotra Pasiewicza – „STRUKTURY PRZETRANSFORMOWANE”. Wystawa do 28 lutego.
 • 4 marca – wernisaż wystawy Elżbiety Zrobek – „SZTUKA PAPIERU”. Wystawa czynna do 6 kwietnia.
 • 10 kwietnia – wernisaż wystawy „HORYZONT/ HORIZON Grafika?  Malarstwo? Marzena Łukaszuk”. Wystawa czynna do 11 maja.
 •  15 maja– wystawa wycinanek Doroty Kędzior w cyklu Ogólnopolskiego Przeglądu Wycinanki Artystycznej. Wystawa czynna do 6 czerwca.
 • 10 czerwca – wernisaż wystawy prac Magdaleny Szyszkowskiej. Wystawa czynna do 7 lipca.
 • 10 lipca – wernisaż wystawy „[pomiędzy] lalki-rzeźby z papieru Mirosławy Truchty – Nowickiej.” Wystawa czynna do 29 sierpnia.
 •  4 września – wernisaż wystawy „MIASTOREFLEKSja” Katarzyny Bielec. Wystawa czynna do 6 października.
 • 9 października – wernisaż wystawy prac Krystyny Korczakowskiej-Nosek „POLSKIE PASY KONTUSZOWE INSPIRACJE PAPIER CZERPANY” .  Wystawa czynna do 6 listopada.
 • 12 listopada – wernisaż wystawy prac Marii Matyji – Rozpary „Tkanki i włókna/ obiekty z papieru.” Wystawa czynna do 14  grudnia.
 • Dom Papiernika zorganizował warsztaty, które odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu „Dotknij teatru”: w sobotę 29 marca w godzinach od 12.00 do 14.30 warsztaty teatralne pt. „Papier – plakat – afisz – teatr, czyli od pomysłu do działania.” W sobotę 5 kwietnia w godzinach od 12.00 do 14.00 warsztat teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym od 4 do 10 lat pt. „Świat widzę inaczej czyli przekorna trupa Stasia Straszydło”.  Zajęcia stanowiły część projektu „Teatr w zasięgu ręki”.
 • Z okazji 120-lecia urodzin Juliana Tuwima, Dom Papiernika w dniu13 września w godzinach od 11.00 do 16.00  zapraszał na warsztaty pt. „Ptasie radio”.
 •  1 sierpnia – wzorem majowej „Nocy Muzeów” – zwiedzanie wystaw w godzinach od 18.00 do 22.00.  Mottem tego wyjątkowego spotkania było: „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o muzeum, a o czym my chcemy Wam opowiedzieć”.
 • Udział w akcji Odjazdowy Bibliotekarz.
 • Popularyzacja wiedzy w zakresie historii papieru, książki i druku.
 • W sierpniu cykliczne sobotnie spotkania w godzinach 12.00-16.00  na rodzinne zabawy i gry logiczne z papieru.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie dawnych technik oprawy introligatorskiej.
 • Kontynuacja tworzenie katalogu księgozbioru – przez wolontariusza panią Elżbietę Augustyniak.
 • Zajęcia warsztatowe dla studentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
 • Muzeum Papieru i Druku odwiedziło w roku 2014 – 38 tysięcy osób.
 • Udział w zajęciach warsztatowych i prowadzenie szkolenia dla uczniów Technikum Poligraficznego w Łodzi.
 • Prowadzenie praktyk dla studentów uczelni w Łodzi.
 • Udostępnianie eksponatów na wystawy.
 •  Promocja czytelnictwa – cykliczne niedzielne spotkania z książką.
 • Udział w projekcie „EcoArt. Recycling w działaniach artystycznych. Program edukacji ekologiczno – artystycznej skierowany do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego.”
 •  Udział w ogólnoeuropejskiej inicjatywie pod tytułem „Noc  Muzeów” – 17 – 18 maja 2014.

Comments are closed.