Sprawozdanie 2012

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

    Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775.   Działalność wystawiennicza i edukacyjna prowadzona jest w Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum włókiennictwa.

  • W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku zostały podjęte następujące działania w zakresie działalności statutowej Fundacji:

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące wydarzenia:

 1.) Nieodpłatne udostępnianie dla zwiedzających wnętrz Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa oraz wnętrz Muzeum Papieru i Druku na terenie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej 2.) Galeria Domu Papiernika zaprezentowała cykl wystaw. Wystawy wycinanki były częścią Ogólnopolskiego Przeglądu Wycinanki Artystycznej. 3.)  19 maja – 10 czerwca 2012r. wystawa wycinanek Marty Gołąb. 4.)  5 czerwca – 2 lipca wystawa „Akwarelki” Lucyny Rędzikowskiej. 5.)  14 czerwca – 14 lipca – XII pokonkursowa wystawa im. Stanisława Ostrowskiego pt. „Techniki plastyczne na papierze” – Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi i Klub Plastyka Amatora ŁDK. Wystawa prezentowana w willi z Scaleniowej w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. 6.) 14 czerwca wystawa wycinanek Janusza Markiewicza. 7.) 12 lipca wystawa wycinanek Ireny Kos – Fiedorowicz. 8.) 2 sierpnia wystawa akwareli Very Nielsen „Maski”. 9.) 6 września wystawa wycinanek Lucyny Kozłowskiej. 10.) 6 października wystawa wycinanek Ireny Zgudy. 11.) 8 listopada wystawa Ewy Wesołowskiej – „Rysunek węglem”. 12.) Cykliczne organizowanie warsztatów na temat historii papieru. 13.) Udział w ogólnoeuropejskiej inicjatywie „Noc Muzeów”.

14.) Popularyzacja wiedzy w zakresie historii papieru, książki i druku.

15.) Prowadzenie szkoleń w zakresie dawnych technik oprawy introligatorskiej.

16.) Kontynuacja tworzenia katalogu – Elżbieta Augustyniak.

17.) Udział w imprezach organizowanych przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

18.) Muzeum Papieru i Druku odwiedziło ponad 9 tysięcy osób.

19.). Prowadzenie szkolenia dla uczniów Technikum Poligraficznego w Łodzi.

20.) Udostępnianie eksponatów na wystawy.

21.) Udział w akcji „Łódzkie czyta.”

22.) Wieczór poetycko – muzyczny „Malowane słowami.”

23.) 7 – 9 września udział w przedsięwzięciu promującym województwo łódzkie „Mixer Regionalny ŁÓDZKIE 2012 – 9. jarmark wojewódzki.”

24.) Warsztaty malowania tuszem – techniki japońskie.

25.) Udział w kiermaszu „Rękodzieła Artystycznego” – prezentacja technik ręcznej produkcji papieru.

26.) Prezentacja wystawy IBBY 2012.

27.) Promocja czytelnictwa – niedzielne spotkania z książką.

28.) „Zakamarkowe czytanie” – promocja czytelnictwa.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie podejmowała działań w zakresie działalności gospodarczej.

 

Comments are closed.