Warsztaty

Muzeum Papieru i Druku prowadzi edukacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu historii papieru ręcznie wykonywanego, historii książki i druku. Warsztaty odbywają się w pracowniach, między innymi: introligatorskiej, czerpanego papieru oraz drukarskiej. Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej i dostosowane są do wieku uczestników. Dla grup zorganizowanych proponujemy:

 • wynalazek papieru
 • surowce masy papierowej
 • filigran – znak wodny
 • własnoręczne czerpanie papieru

2. Historia druku i książki:

 • historia książki lub
 • wynalazek druku
 • konstrukcja książki (uczestnicy wykonują szytą konstrukcję)

 

 • narzędzia pisarskie
 • kaligrafia (ćwiczenia z kaligrafii)
 • rozwój pisma i jego rodzaje

4. Malowanie papierem:

 • malowanie masami papieru
 • tworzenie kolaży z mas i roślin

5. Malowanie farbami klajstrowymi:

 • malowanie techniką klajstrową – warsztat plastyczny
 • możliwości wykorzystania w oprawach

6. Tworzymy własną książkę:

 • cykl 4 spotkań dla dzieci od 3 klasy szkoły podstawowej we współpracy z nauczycielem – rezultatem działań jest własnoręcznie przez dzieci stworzona książka.

7. Chronimy środowisko:

 • proekologiczne podejście do papieru
 • tworzenie mas papierowych z odpadów makulaturowych
 • rodzaje papieru i odpadów
 • problem utylizacji papieru w krajach wysoko uprzemysłowionych
 • jakość papieru

8. Sztuka epistolarna:

 • pojęcie epistolografii
 • narzędzia pisarskie
 • tworzenie koperty
 • przygotowanie listu na papierze czerpanym

9. Maska teatralna

 • tworzenie papierowej maski teatralnej
 • charakteryzowanie maski
 • indywidualne kreacje postaci

10. Grafika krok po kroku:

 • historia i technika tworzenia małej grafiki
 • linoryt – ćwiczenie

Comments are closed.