Maximo cum studio

„Maximo cum studio” jest komunikatem Fundacji „Ocalić od zapomnienia”, w którym zamieszczane są artykuły głównie związane z działalnością fundacji. Dotychczasowa współpraca przy dystrybucji „Maximo cum studio” jako dodatku do miesięcznika „Wydawca” została zakończona i od roku 2012 komunikat Fundacji „Ocalić od zapomnienia” będzie wydawany samodzielnie przez fundację.   Muzeum w ramach opracowywania księgozbioru podjęło decyzję o udostępnieniu znajdujących się w zbiorach fundatora rękopiśmiennych dedykacji dla wybitnego księgoznawcy Andrzeja Kempy. Opracowanie przygotowała pani Elżbieta Augustyniak. Publikacja zostanie wydana jako oddzielny komunikat „Maximo cum studio”.

Comments are closed.