Muzeum

 

  • Muzeum Papieru i Druku zostało powołane do istnienia przez Fundację „Ocalić od zapomnienia”.
  • Obecnie muzeum zaprasza do Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
  • Druga siedziba - pracownia papieru i maszyn drukarskich w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej uległa likwidacji po zakończeniu porozumienia w grudniu2012 roku.

 

  • Powstałe w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej Muzeum Papieru i Druku Fundacji „Ocalić od zapomnienia” swoją działalność opierało na eksponowaniu kolekcji maszyn i urządzeń papierniczych, typograficznych i introligatorskich, dokumentujących przeobrażenia, jakimi poddany został proces powstawania książki na przełomie XIX i XX wieku. Pracownia ręcznie czerpanego papieru, rękodzielnicza drukarnia i introligatornia, a także biblioteka i pracownia prowadzone były ze znawstwem przez Ryszarda Uljańskiego i jego małżonkę.
  • Dzięki przychylności władz Politechniki Łódzkiej i staraniom dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, profesor Barbary Surmy-Ślusarskiej, nader cenny zbiór eksponatów był udostępniany jeszcze szerszej grupie odbiorców, a interaktywność muzeum stała się pomocna kształceniu specjalistów papierników i poligrafów, udostępniając tym samym swoje eksponaty szeroko rozumianemu środowisku Uczelni i Miasta.
  • Od 2010 roku Muzeum mogło rozszerzyć swoją ofertę, między innymi podczas spotkań w jednym z budynków Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej 282. Fundacja otrzymała wiadomość, że plany wyposażenia domku skansenu zostały pozytywnie zaopiniowane.
  • Obecnie w pomieszczeniach  znajduje się historyczna pracownia introligatorska, wyposażona w maszyny i narzędzia pozwalające na profesjonalną pracę, a w szczególności na naukę i pomoc wszystkim zainteresowanym poznaniem tego ginącego rzemiosła. Jest tam również galeria, pracownia typograficzna, czerpalnia papieru oraz biblioteka.

Więcej o działalności Muzeum Papieru i Druku Fundacji „Ocalić od zapomnienia” można dowiedzieć się między innymi ze sprawozdań fundacji.

 

 

Comments are closed.