Sprawozdanie 2009

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

    Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775.   W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące wydarzenia:

 • Projekt nowej lokalizacji zbiorów Fundacji na terenie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • Kontynuacja wydawnictwa kolejnego numeru „Maximo cum studio”
 • Organizacja Festiwalu Papieru i Druku:
 • wystawa Anny Marii Jurewicz „Synagoga – grafiki i – drzeworyty barwne.”
 • „Przestrzeń myśli, języka… – grafiki, malarstwo, collage na herbacianej bibule i papierze ręcznie czerpanym” – wystawa Marzeny Łukaszuk
 • „Książka artystyczna”- Katia Zubakhina – Polk
 • „Niebieskie, zaczerpnięte z natury” – papiery ręcznie czerpane – Agnieszka Andruszkiewicz, Svietlana Khadzynowa
 • „Lalki z papieru” – Mirosława Truchta Nowicka
 • „Origami. Cztery pory roku” – wystawa i warsztaty
 • „Wycinanka łowicka” – wystawa i warsztaty – Stefania Borkowska

 

 • Cykl zajęć dla studentów Politechniki Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na temat podstaw introligatorstwa
 • Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży
 • „Patrzymy dotykiem” – wystawa z okazji 200 rocznicy urodzin Ludwika Braille’a
 • udział w „IX Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki” w Łodzi
 • udział w międzynarodowym „XII Pikniku Naukowym” w Warszawie
 • nieodpłatne wypożyczanie i udostępnianie zbiorów na potrzeby innych wystaw
 • udział w „II Łódzkim Forum Poligrafii” – wykład i pokaz warsztatowy
 • przekazanie w depozyt eksponatów na wystawę w Muzeum Regionalnym w Głownie
 • zwiedzanie Muzeum Papieru i Druku przez gości Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, między innymi przebywających na jednodniowych spotkaniach:
 • Posiedzeniu Komitetu Drewna Polskiej Akademii Nauk
 • uroczystości odsłonięcia tablic poświęconych Twórcom Szkoły Papiernictwa na Politechnice Łódzkiej

Comments are closed.