Sprawozdanie 2007

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

    Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775.

 

W okresie sprawozdawczym zostały podjęte następujące działania w zakresie działalności statutowej Fundacji:

 

  • Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu historii druku, historii papieru ręcznie czerpanego oraz z historii książki.
  •  Przeniesienie pracowni papieru do nowej siedziby w budynku Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
  • Popularyzacja wiedzy na temat starych technik oprawy introligatorskiej.
  • Uroczyste otwarcie Muzeum Papieru i Druku na terenie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej 19 listopada 2007

Comments are closed.