Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

    Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775.   Działalność wystawiennicza i edukacyjna prowadzona jest w Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum włókiennictwa.

 • W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku zostały podjęte następujące działania w zakresie działalności statutowej Fundacji:
 • 1. Zagospodarowanie i otwarcie nowej siedziby Muzeum Papieru i Druku w budynku Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pod nazwą „Dom Papiernika”
 • 2. Prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla studentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej w Pracowni Papieru na terenie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
 • 3. Wystawa „Pejzaż łódzki w grafice i malarstwie Pawła Kędzi”
 • 4. Uczestnictwo w ogólnoeuropejskim przedsięwzięciu – Nocy Muzeów – „Biała Noc w Białej Fabryce” – „Dom Papiernika” odwiedziło 6 tysięcy zwiedzających
 • 5. Uczestnictwo w międzynarodowym XIV Pikniku Naukowym w Warszawie
 • 6. Wystawa historycznych planów miasta Łodzi z lat 1900 do 1954
 • 7. Wystawa „Rzeźba – przemiany” Wioletty Kobus – Bródki
 • 8. Wystawa „Skarby Arlekina” – kolekcja historycznych plakatów i lalek z Teatru Arlekin w Łodzi
 • 9. Wystawa fotografii Piotra Krauze pt. Architektura Drewniana Łodzi
 • 10. Cykliczne niedzielne „Parkowe czytania” (książek dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
 • 11. Weekendowe warsztaty plastyczne
 • 12. Warsztaty – zawód introligatora
 • 13. Wakacyjny kurs introligatorski
 • 14. Warsztaty zdobnictwa i złocenia opraw skórzanych
 • 15. Uczestnictwo w wystawie „150 lat drukarstwa łódzkiego – początki (1860 – 1918) oraz wykład pt. Historia i działalność Muzeum papieru i Druku w Łodzi”
 • 16. Udział w „10 Festiwalu Nauki Techniki I Sztuki” w Łodzi
 • 17.Popularyzacja wiedzy o historycznych technikach wykonywania papieru wśród odwiedzających Muzeum Papieru i Druku ( w okresie od maja do października „Dom Papiernika” nieodpłatnie odwiedziło ponad 5 tysięcy zwiedzających .
 • Opiekun zbiorów muzealnych dziękuje Dyrekcji i pracownikom ZPW POZKAL za pomoc w uruchomieniu zabytkowej maszyny typu Liberty.   
 •  W dniach 16-17 kwietnia 2011 r w ramach XI Festiwalu Nauki , Techniki i Sztuki w Domu Papiernika będą miały miejsce pokazy oraz wernisaż wystawy „ Papier Dokumentacja naszego bytu” Zapraszamy.

Comments are closed.