Sprawozdanie 2011

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

    Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775.   Działalność wystawiennicza i edukacyjna prowadzona jest w Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum włókiennictwa.

 • W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku zostały podjęte następujące działania w zakresie działalności statutowej Fundacji:

 • udział w łódzkim XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • organizacja wystawy „Papier dokumentacją naszego bytu”
 • „Obrazy słów” – zorganizowanie wystawy ilustracji książkowych Joanny Hrk
 • prowadzenie cyklicznych zajęć dla dzieci pt. „Parkowe czytania”
 • udział w zorganizowanych w Łodzi Dniach Gutenberga – pokazy i warsztaty
 • wystawa Mirosławy Truchty – Nowickiej „Przekorna Trupa Stasia Straszydło”
 • zorganizowanie pracowni typograficznej w Domu Papiernika
 • zorganizowanie wystawy „Papierowe anioły” Grzegorza Kwiecińskiego
 • „Zima” – wystawa fotografii Iwony Brzezińskiej
 • „Kosmiczne Impresje”- wystawa Ireny Pawlak
 •  zorganizowanie pleneru malarskiego
 • „Malowanie impastem” – cykl zajęć malarskich we wnętrzach Domu Papiernika
 • organizowanie warsztatów z historii papieru
 • udział w ogólnoeuropejskiej inicjatywie pod tytułem „Noc Muzeów”
 • udział w międzynarodowym XV Pikniku Naukowym w Warszawie
 • popularyzacja wiedzy w zakresie historii papieru, książki druku
 • nieodpłatne udostępnianie dla zwiedzających wnętrz Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa i wnętrz Muzeum Papieru i Druku na terenie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie dawnych technik oprawy introligatorskiej
 • udział w międzynarodowych targach pod tytułem „Salon ciekawej książki”
 • pozyskanie wolontariusza – panią Elżbietę Augustyniak:
 • Prace wykonane w ramach wolontariatu przez Elżbietę Augustyniak w 2011 roku:
 1. spis książek w dziale Varsaviana (705 pozycji)
 2. uporządkowanie na półkach książek w dziale Varsaviana ( w układzie alfabetycznym)
 3. spis miniatur wydawniczych (163 pozycje)
 4. inwentaryzacja działu księgoznawczego – (praca trwa)
 5. uporządkowanie na półkach zbiorów działu księgoznawczego ( w układzie rzeczowo – alfabetycznym) – (prace trwają)
 6. uzupełnienie spisu wydawnictw działu księgoznawczego – (praca trwa)
 7. „Dedykacje rękopiśmienne w zbiorach biblioteki Muzeum Papieru i Druku” cz. 1 Dedykacje dla Andrzeja Kempy cz. 2 Juliusz Wiktor Gomulicki dla Andrzeja Kempy
 8. tworzenie kartoteki bibliograficznej dokumentów zawierających różne rękopiśmienne wpisy ( ok. 200 pozycji) – praca trwa)
 • udział w imprezach organizowanych przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
 • Muzeum Papieru i Druku odwiedziło w roku 2011 – 9 tysięcy osób
 • udział w zajęciach warsztatowych i prowadzenie szkolenia dla uczniów Technikum Poligraficznego w Łodzi
 • organizacja wystawy „Historia drukarstwa łódzkiego do 1918 roku.”
 • udostępnianie eksponatów na wystawy

2010

Comments are closed.