Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok.34

Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok.34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowgo pod numerem 00002474455, REGON: 100146775. Działalność wystawiennicza i edukacyjna prowadzona jest w Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.    

 • W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące wydarzenia:
 • Nieodpłatne udostępnianie dla zwiedzających wnętrz Domu Papiernika.
 • Cykliczne organizowanie warsztatów z historii papieru, książki i druku.
 • Wystawa „Grafika użytkowa w okresie PRL”.
 • Grafiki – Peter Petrow – spotkanie autorskie.
 • Warsztaty „Podstawy grafiki”.
 • Wystawa: „Polski pas kontuszowy. Interpretacje.” – wystawa prac studentów Małgorzaty Buczek – Śledzińskiej , profesor ASP im. Jana Matejki w Krakowie.
 • Popularyzacja wiedzy z zakresu historii książki, druku i papieru.
 • Wakacyjne spotkania : „Rodzinne gry i zabawy z papieru”.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu dawnych technik oprawy introligatorskiej.
 • Tworzenie katalogu księgozbioru – przez panią Elżbietę Augustyniak.
 • Zajęcia warsztatowe i wykłady dla studentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
 • Prace introligatorskie ze studentami uczelni artystycznych z programu Erazmus.
 • Promocja czytelnictwa – cykliczne niedzielne spotkania z książką.
 • „Rośliny długowłókniste i ich zastosowanie w papiernictwie” – wykład połączony z warsztatem.
 • Udział w ogólnoeuropejskiej inicjatywie Nocy Muzeum 2016.
 • „Balony z papieru”- w okresie wakacyjnym nauka budowy balonu z papieru na ogrzane powietrze.
 • Warsztaty tworzenia papierowo – kwiatowych obrazów w każdą sobotę czerwca i lipca.
 • Wystawa ”Oni tu byli. Izba mieszkańców z lat 1895 – 1914″.
 • Likwidacja Pracowni w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej i przeniesienie zbiorów do Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej w Łodzi
 • W roku 2016 Dom Papiernika odwiedziło ponad 12 tysięcy osób.

Comments are closed.