Sprawozdanie 2015

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok.34

Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok.34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00002474455, REGON: 100146775.

Działalność wystawiennicza i edukacyjna prowadzona jest w Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące wydarzenia:

·         Nieodpłatne udostępnianie dla zwiedzających wnętrz Domu Papiernika.

·         Cykliczne organizowanie warsztatów z historii papieru, książki i druku.

·         Udział w akcji Odjazdowy Bibliotekarz.

·         Popularyzacja wiedzy z zakresu historii książki, druku i papieru.

·         Wakacyjne spotkania : „Rodzinne gry i zabawy z papieru”.

·         Prowadzenie szkoleń z zakresu dawnych technik oprawy introligatorskiej.

·         Tworzenie katalogu księgozbioru – przez panią Elżbietę Augustyniak.

·         Zajęcia warsztatowe i wykłady dla studentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.

·         Pomoc w przygotowaniu dyplomowej wystawy studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

·         Zajęcia warsztatowe ze studentami w ramach programu Erazmus.

·         Promocja czytelnictwa – cykliczne niedzielne spotkania z książką.

·         Wystawa „Tkanki i włókna /obiekty z papieru” – Maria Matyja – Rozpara.

·         „Iluminowane księgi”- spotkania z Kamilem Królikowskim, który zaprezentował swój warsztat iluminatora.

·         W ramach 15. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki: - „Rośliny długowłókniste i ich zastosowanie w papiernictwie” – wykład połączony z warsztatem. -Pokaz i spotkanie z iluminatorem ksiąg rękopiśmiennych Kamilem Królikowskim.

·         Udział w ogólnoeuropejskiej inicjatywie Nocy Muzeum 2015. 

·         W ramach II Łódzkich Senioraliów 2015 – spotkania i warsztaty „Rośliny długowłókniste…”

·         „Balony z papieru”-w okresie wakacyjnym nauka budowy balonu z papieru na ogrzane powietrze.

·         Warsztaty tworzenia papierowo – kwiatowych obrazów w każdą sobotę czerwca i lipca

·         Wystawa ”Oni tu byli. Izba mieszkańców z lat 1895 – 1914″.

·         Zajęcia warsztatowe pt. „Domy. Czy możesz sobie wyobrazić…” – Vera Nielsen.

·       „Książka miniaturowa”- wystawa ze zbiorów Ryszarda Uljańskiego.

·         Wystawa ze zbiorów Hieronima Sieńskiego – „Piotr Skrzynecki – artysta pamiętany.”

·         „Okno jako łącznik pomiędzy światami” w grafice i malarstwie – wystawa Ewy Wesołowskiej.

·         W roku 2015 Dom papiernika odwiedziło 25 tysiące zwiedzających i biorących  udział w zajęciach warsztatowych.

 

 

 

 

Comments are closed.