Sprawozdanie 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Ocalić od zapomnienia”

w Łodzi, ul. Górnicza 43/45 lok. 34

za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

    Fundacja „Ocalić od zapomnienia” ma siedzibę w Łodzi,  przy ul. Górniczej 43/45 lok. 34, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247455, REGON: 100146775.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące wydarzenia:

 • udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
 • udział w Festiwalu Nauki i Techniki w Łodzi
 • wystawa „Obsesja Papieru”
 • udział w sesji „Łódzkie Forum Poligrafii
 • organizacja cyklu wykładów: „Kalendarze” – Włodzimierz Rudnicki, „Błędy graficzne w znaczkach pocztowych” – Stanisław Walisz, „Zagadnienia z historii sztuki drukarskiej” – Ryszard Uljański
 • warsztaty dla pracowników drukarni
 • „Grafika użytkowa lat 30 – tych i 60 – tych XX wieku” – wystawa
 • „Grafika krok po kroku” – wystawa
 • przygotowanie penitencjaruszy Aresztu Śledczego w Łodzi do udziału w Konkursie Rzemiosła Introligatorskiego „Książka bez granic” w Sanoku
 • konsultacje z zakresu historii drukarstwa podczas realizacji spektaklu Teatru Telewizji „Wróg”
 • zajęcia informacyjne dla przewodników PTTK Łódź
 • udział w Targach Edukacyjnych Politechniki Łódzkiej
 • udział w Pikniku Naukowym w Warszawie
 • semestralny cykl zajęć dla studentów Politechniki Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z zakresu podstaw introligatorstwa
 • zorganizowanie praktyki zawodowej dla studentki kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego – Marceli Wolskiej
 • pozyskanie wykwalifikowanego wolontariusza do pracowni konserwacji papieru – Elżbieta Dąbrowska
 • rzeczowe wsparcie Łódzkiej Gali Wolontariatu
 • warsztaty tematyczne z historii papieru, książki i druku

Comments are closed.