Sztuka epistolarna

Zajęcia te mają na celu przybliżenie uczestnikom krótkiej historii epistolografiii i rozbudzenie wrażliwości na tą, zanikającą wobec współczesnych sposobów komunikowania się, dziedzinę. Podczas warsztatów poznajemy terminologię związaną z tematem, przykłady rękopiśmiennych druków oraz wykonujemy ćwiczenie. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Zapraszamy już dzieci od 1 klasy szkoły podstawowej.

Comments are closed.