Historia piśmiennictwa

Podczas warsztatowych zajęć poznajemy różnego typu narzędzia pisarskie oraz rękopiśmienne druki. Warsztat polecamy szczególnie jako ćwiczenie kaligrafii już dla dzieci od 2 klasy szkoły podstawowej, a dla starszych jako popis piśmienniczy i twórczy.

Comments are closed.