hISTORIA DRUKU I KSIĄŻKI

Są to edukacyjne zajęcia, które mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z drukiem i książką. Warsztaty odbywają się głównie w pracowni typograficznej, gdzie można wykonać samodzielnie skład i wydrukować tekst, a w ramach zajęć z historii książki proponujemy również własnoręczne stworzenie szytej konstrukcji.

Comments are closed.