Piotr Pasiewicz

Piotr Pasiewicz – „STRUKTURY PRZETRANSFORMOWANE”. Wystawa pt. „Struktury przetransformowane” – punktem wyjścia do ich stworzenia było umiłowanie do prostoty środków wyrazu. Oszczędność formy ma za zadanie skupić cała uwagę oglądającego na punktach napięcia wynikających z geometrycznych zależności odcinków linearnych. Minimalizm wraz ze zdecydowaną formą ma przyczynić się do siły przekazu całego cyklu. Całkowicie zrezygnowałem z włączenia motywów pobocznych, dekoratywnych,  które mogłyby ten przekaz osłabić. Technika linorytu wydała mi się najbardziej właściwa dla realizacji prostych form. Nieobecność koloru powoduje, że oko koncentruje się tylko i wyłącznie na wybranych przeze mnie geometrycznych strukturach. Struktury te interpretować można w wieloraki sposób, pozostawiam widzowi wolną rękę w ich odczytywaniu. Cyklem grafik, które będą na wystawie, pragnę zatrzymać wzrok patrzącego i wywołać w nim pewien stan receptywnej gotowości oraz jednocześnie metafizycznego otwarcia. W cyklu zastosowałem różne rodzaje kompozycji geometrycznych – od harmonijnych, statycznych, aż po rozedrgane, dynamiczne struktury. Różnorodność ta, przeróżne transformacje linii i odcinków w poszczególnych grafikach cyklu, będące owocem moich twórczych poszukiwań są niejako ilustracją różnorodności  wydarzeń świata wewnętrznego, w którym człowiek niejako zobowiązany jest do codziennego porządkowania, podtrzymywania i odbudowywania porządku i harmonii. Zaistniałe, obserwowalne w rzeczywistości kształty ulegają ciągłej transformacji. Dzieje się to cyklicznie lub jako proces ciągły. Na naszych oczach rozgrywa się jakby pojedynek konstrukcji i dekonstrukcji, porządku z chaosem, a żadne z nich nie jest ani przegranym ani wygranym. Jest to proces wpisany w losy świata, całej jego widocznej powierzchni.  Te transformacje, przekształcenia były bezpośrednią inspiracją dla powstania niniejszego cyklu. Inne prace Piotra Pasiewicza można zobaczyć tutaj.

 

Piotr Pasiewicz – urodził się w Łodzi w 1979 r. Jest absolwentem Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) prof. Andrzeja M. Bartczaka. W 2011 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego artystycznym portfolio można znaleźć twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku, performance, videoartu i krótkich form filmowych. Ma na swoim koncie liczne wystawy zbiorowe i indywidualne, m.in. w Galerii Manhattan w Łodzi (2003), Muzeum Kinematografii w Łodzi (2006), Galerii ImpART we Wrocławiu (2011), Galerii Arttrakt w Wrocławiu (2011), Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (2012), na Festiwalu „Fluo Session 2” w Łodzi (2008), Festiwalu Firmament w Kielcach (2009), V Festiwalu Dialogu Czterech Kultur (2006), IV Międzynarodowym Festiwalu Animacji Reanimacja (2007), w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu (2007), Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (2010), IFF – Interdisciplinary Fringe Festival we Wrocławiu (2011), 14. międzynarodowym triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź (2011), 6. Festiwalu Kina Niezależnego „OFF jak gorąco” w Łodzi (2010), Festiwalu Underground.PL w Białymstoku (2009).

Comments are closed.