Magdalena Szyszkowska – biogram

Magdalena Szyszkowska urodzona w 1972 roku w Lublinie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im.C.K. Norwida w Lublinie. Dyplom z grafiki warsztatowej w 1997 roku na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie pod kierunkiem prof. Stanisława Góreckiego. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej, aneks do dyplomu- artystyczny papier unikatowy.

Obecnie pracuje jako asystent w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz eksperymentalnymi technikami związanymi z papierem ręcznie czerpanym. Członek ZPAP ,współzałożycielka „ Otwartej Grupy” skupiającej nauczycieli akademickich Instytutu Sztuk Pięknych w Lublinie , uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Comments are closed.