Dorota Kędzior

 

Wystawa „Wycinki z istnienia” pokazuje moje  przemyślenia wycięte w papierze. Skupiłam się nie tylko na treści, którą oglądający będą mogli po swojemu interpretować ale także na zaprezentowaniu możliwości technicznych jakie daje wycinanka. Szczególnie istotne stało się dla mnie zagadnienie symetrii , której do tej pory nie doceniałam. Tytułowe  „Wycinki z istnienia ” zostały zainspirowane pracą, której fragmenty  wykorzystałam do stworzenia kilkunastu kolejnych wycinanek . Oprócz wyżej wymienionego cyklu pokazane  zostaną prace z różnych etapów mojego wycinania nakreślające główne  kierunki  poszukiwań. „Rozprawy z papierem” to cykl traktujący papier inaczej niż nożykiem czy nożyczkami. „Anioł o złotych włosach” to z kolei rozważania na temat różnych sposobów wycinania. Pojawi się kilka prac związanych z rodzinnym miastem i Julianem Tuwimem. Największym jednak dla mnie wyzwaniem jest uzyskanie w wycinance efektu przestrzenności, co w różny  sposób przedstawią wybrane prace. Jestem łodzianką z urodzenia i zamieszkania, z wykształcenia biologiem. Kolekcjonuję i wykonuję wycinanki z papieru. Fundamentalne znaczenie dla mojej pasji miało poznanie Marty Gołąb – Mistrzyni wycinanki żydowskiej.  W 2007r.  brałam udział w prowadzonych przez Nią  warsztatach zorganizowanych przez Fundację Monumentum Judaicum Lodzenze.  Od tej pory wycinanka pochłonęła mnie całkowicie. Zaczęłam od tematów mi najbliższych czyli przyrodniczych („Białe kwiaty są najpiękniejsze” , „Pniem drzewa z gałęzią łączy się korzeń”, „Procesy”, „Labirynty”), później zanurzyłam się w tematyce anielskiej („Anioła wołam!”). Ponieważ dzięki Mężowi wiele podróżujemy powstał cykl wycinanek „Państwa i miasta”. Bardzo lubię wycinać  litery, stąd wśród prac sporo poezji , monogramów i ideogramów składających się na zbiór „Ludzie i litery” . Największym jednak sentymentem darzę jabłka i jabłonie ( zbiór „Memory”  i „Papierówki”), i to im właśnie poświęciłam szczególną uwagę. Swoje prace pokazywałam na 7 wystawach w Łodzi i na Śląsku Cieszyńskim. Dzięki wycinance poznałam wielu jej twórców zarówno w Polsce jak i za granicą. Różnorodność podejścia do wycinanki  natchnęła mnie do  stworzenia platformy  dla zaprezentowania  wycinanki artystycznej szerszej publiczności . Dzięki gościnności Domu Papiernika w skansenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu odbyło się już 10 wystaw artystów z różnych części Polski od Szczecina po Kraków. Miejmy nadzieję, że co najmniej 10 jeszcze jest przed nami. Dorota Kędzior

Comments are closed.