Rękopisy

Ostatnio włączone do zbiorów:

  • Dzieje Łodzi chronologicznie ułożone [rękopis] / [Andrzej Kempa]
  • [Korespondencja Juliusza Wiktora Gomulickiego z Andrzejem Kempą ]. – 1978-2003.- Rękopisy, maszynopisy, drukowane okolicznościowe teksty
  • [Korespondencja Juliusza Wiktora Gomulickiego z Andrzejem Kempą dotycząca Wiktora Gomulickiego]. – 1998. – Rękopisy, maszynopisy, kserokopie odpisów listów Wiktora Gomulickiego.
  • [Materiały zgromadzone przez Andrzeja Kempę, głównie dotyczące Stanisława Wasylewskiego]

Comments are closed.