Piotr Krauze

Piotr Krauze (urodzony 1985 roku w Łodzi) jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia etnologiczne), kontynuował naukę w Akademii Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie w 2010 roku uzyskał tytuł magistra sztuki. W grudniu 2008 roku został wyróżniony w konkursie „Fotografia Miesiąca” organizowanym przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne.

  • W 2010 roku Muzeum Papieru i Druku prezentowało na wystawie zdjęcia Piotra Krauze, które zostały wykonane w ramach prac, mających na celu stworzenie albumu o architekturze drewnianej w Łodzi.
  •  Fotografie eksponowane w galerii Domu Papiernika zwracały uwagę na różnorodność i oryginalność łódzkiej architektury drewnianej. Bezustannie popada ona w ruinę i już wkrótce niestety pozostanie tylko wspomnieniem na fotografii. Wystawa okazała się bardzo ciekawym przeżyciem dla mieszkańców Łodzi, którzy z rozrzewnieniem i żalem wspominali miejsca prezentowane przez autora. Próbowali przywołać ich obraz sprzed lat…

Comments are closed.