LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW ŁODZI

LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW ŁODZI

Szanowni państwo, od roku 2008 nieprzerwanie w ramach Fundacji „Ocalić od Zapomnienia” prowadzimy Muzeum Papieru i Druku. Z tytułu prowadzenia muzeum nikt nigdy z prowadzących nie pobierał żadnego wynagrodzenia. Udostępniając zbiory do dyspozycji wszystkim zainteresowanym, udało nam się stworzyć i zaprezentować kilka ginących na naszych oczach rzemiosł związanych z historią papiernictwa, drukarstwa, i introligatorstwa. W muzeum można było poznać jak w sposób rzemieślniczy otrzymać włókno celulozy a następnie wykonać z niego własną kartkę papieru oraz poznać historię papieru od 105 roku do czasów współczesnych. W części poświęconej czarnej sztuce prezentowaliśmy historię drukarstwa z uwzględnieniem drukarstwa Łódzkiego. Historyczna pracownia introligatorstwa pozwalała na prowadzenie zajęć dla słuchaczy kierunków związanych ze sztuką oraz konserwacją. 29.09.2017 roku otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o współprace z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ponieważ będzie robiony remont. Rozumiemy potrzeby zmian i remontów, jest dla nas zaskoczeniem termin wypowiedzenia oraz likwidacja takiej placówki jest szkodliwa dla wizerunku osób podejmujących takie decyzje. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia i usunięcie w tym terminie wszystkich eksponatów, wyposażenia, oprzyrządowania warsztatu naukowego, biblioteki jest fizycznie niemożliwe. Poza tym pozyskanie odpowiedniego miejsca na przechowanie zbiorów w przypadku zbiorów muzealnych jest trudne. Z informacji pozyskanej od dyrekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa wiemy również, że po zakończeniu remontu nasza misja w dotychczasowym miejscu nie będzie możliwa. W związku z tym z dniem 1 stycznia Muzeum Papieru i Druku znajdujące się w skansenie przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa przestaje istnieć. Nie chcemy i nie powinniśmy oceniać zaistniałej sytuacji, ocenę zostawiamy osobom odpowiedzialnym za życie kulturalne w naszym mieście oraz mieszkańcom Łodzi.

Z poważaniem

Opiekun zbiorów

Muzeum Papieru i Druku

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.