Dokąd pędzisz koniku…

Warszawa. Laureaci dorocznych nagród ASSITEJ
Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ przyznał następującym
twórcom i teatrom :
Nagroda imienia Jana Dormana za rok 2011 dla twórcy polskiego – Robert Łuczak za
wybitną wartość artystyczną muzyki, towarzyszącej licznym spektaklom dla dzieci i
młodzieży.
Honorowa Nagroda imienia Jana Dormana za rok 2011 dla twórcy zagranicznego -
Michele Sambin z TAM Teatro Musica z Padwy.
Nagroda dla krytyka teatru dla dzieci i młodzieży za rok 2011 – Halina Waszkiel filolog polski, doktor, autorka prac z zakresu teatru i dramatu XIX wieku, esejów i recenzji dotyczących teatru, dramatu oraz teatru lalek, konsekwentnie poświęcająca swe prace tematom teatru dla młodego widza.
„ATESTY 2011 – Świadectwa Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego” otrzymały następujące przedstawienia
1. Dokąd pędzisz, koniku [na zdjęciu] – G. Kwieciński, Teatr Groteska z Krakowa
2. Na arce o ósmej – reż. M. Pecko, Olsztyński Teatr Lalek
3. Czerwony Kapturek – reż. Janusz Ryl-Krystianowski, Teatr Animacji z Poznania
4. Czarnoksiężnik z krainy Oz – reż. P. Nosalek, Teatr Banialuka, Bielsko-Biała
Nagrody są przyznawane przez Zarząd i Kapitułę Atestów przy PO ASSITEJ.
Uroczyste wręczenie NAGRÓD i ATESTÓW odbędzie się 13 października 2012 r. o godz. 18.00 podczas zakończenia
XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak 2012″ w Teatrze Powszechnym wWarszawie.
(www.korczak-festival.pl)
Materiał nadesłany
01-10-2012

Comments are closed.