Plany miasta Łodzi od 1900 do 1954

Odwiedzających Dom Papiernika gości staramy się zaskakiwać wciąż nowymi zmianami. Mamy nadzieję, że dzięki temu Muzeum żyje rozmowami i pracą, nowymi pomysłami. Postanowiliśmy zaprezentować kilka oryginalnych planów miasta Łodzi od roku 1900 do 1954. Ku naszemu zaskoczeniu wystawa była gratką, nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale szczególnie ciekawostką dla odwiedzających muzeum gości z innych państw. Plany miasta stawały się pretekstem do odkrywania historii Łodzi, jej rozwoju, jasnych i ciemnych stron życia. Na jednej z map zamieszczone były ogłoszenia, dające świadectwo kruchego i ulotnego życia społecznego. Dziś niewiele osób wie, czym były na przykład salopy… Jedno z ogłoszeń okazało się dla Fundacji bardzo istotne. Jest na nim mowa o miejscu, z którego przewieźliśmy stół do pracowni introligatorskiej. Ale to przecież nie jest takie ważne…

Comments are closed.