Paweł Kędzia

Wernisaż wystawy Pawła Kędzi odbył się kilka dni przed majową „Nocą Muzeów” 2010 roku. Zgromadził przyjaciół i sympatyków autora, których liczne grono spotkało się przy tej okazji w progach Domu Papiernika.

Autor zaprezentował między innymi kilkanaście bardzo ciekawych grafik barwnych przedstawiających pejzaże Łodzi. Miasto na nich pokazane wydawało się jakby na nowo odkrywane, tajemnicze, nastrojowe… Odwiedzający muzeum goście często próbowali interpretować miejsca i postacie przedstawione na obrazach. Był to wystawa – spotkanie, z autorem, jego sztuką i wrażliwością oraz z nieoczekiwaną reakcją mieszkańców Łodzi, którzy tak bardzo angażowali się podczas zwiedzania wystawy. Muzeum Papieru i Druku mało zaszczyt gościć artystę, twórcę i przyjaciela.

Comments are closed.