„Patrzymy dotykiem”

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Ludwika Braille’a – twórcy pisma punktowego, przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Łódzki, zorganizowano w dniach 21.04.2009 do 15.05.2009 wystawę „Patrzymy dotykiem”. Wystawa odbiła się szerokim echem wśród zwiedzających ją młodzieży i osób dorosłych.

Zaprezentowane przedmioty pozwoliły na przybliżenie, szczególnie osobom widzącym dotykowego świata osób niewidzących. Wiele osób uzmysłowiło sobie w jakich obszarach życia codziennego mamy do czynienia z drukiem i jak wiele tekstów ma swój odpowiednik w piśmie dla niewidomych, chociażby na opakowaniach leków. Dowiedzieliśmy się też o trudnościach związanych z brakiem dostępu do najświeższych informacji przez osoby nie mogące czytać druku chociażby w codziennej prasie – co z kolei, w dobie społeczeństwa informacyjnego pociąga za sobą zjawisko wykluczenia społecznego. Wystawę zwiedziło ponad 600 osób wśród, których dużą grupę stanowiły osoby niewidzące.

Comments are closed.