Historia drukarstwa łódzkiego

Jednym z głównych celów Fundacji „Ocalić od zapomnienia” jest między innymi popularyzacja wiedzy o druku.  Pytania o drukarską technikę i pracę maszyn oraz ciekawość uczestników warsztatów tym działem, zainicjowała ideę wystawy bezpośrednio związanej zarówno z drukiem jak również naszym miastem. We wrześniu powstała wystawa „Historia drukarstwa łódzkiego do 1918 roku.”

  • Wystawa została przygotowana dzięki zgodzie spadkobierców na wykorzystanie do niej materiałów gromadzonych i publikowanych przez Leona S. Szychowskiego. Wystawie towarzyszyły oryginalne egzemplarze gazet, narzędzia drukarskie z tego okresu oraz zbiór dokumentów przedstawiających kształcenie w zawodzie poligrafa w początkach XX w.

Comments are closed.