Archiwalia

  • Wśród zbiorów znajduje się na przykład unikatowy zbiór 60 dokumentów dotyczących rodziny Rzepeckich z miejscowości Rzepki koło Tuszyna w województwie łódzkim obejmuje różnorodne źródła pisane dotyczące kilku pokoleń tej rodziny z uwzględnieniem podziału ziemi i związanych z tym procesami sądowymi. Zbiór obejmuje dokumenty z lat 1735 do 1930 i stanowi całość.
  • Archiwalia związane z Andrzejem Kempą.

Comments are closed.