Anna Maria Jurewicz

Festiwalowe wydarzenia 2012 roku rozpoczęły się 7 marca wernisażem absolwentki łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego - Anny Marii Jurewicz. Artystka otrzymała dyplom z malarstwa (z wyróżnieniem) w 2007 roku w Pracowni Malarstwa prof. M. Dawidziuka; aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. A. M. Bartczaka oraz w Pracowni Papieru pani prof. E. Latkowskiej – Żychskiej. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jest stypendystką programu „Najzdolniejsza Młodzież 2006 – 2007” nagroda przyznana przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”. Otrzymała nagrodę Galerii AMCOR RENTSCH w XXIV Konkursie im. W. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Malarka zaprezentowała swoje prace zatytułowane „Synagoga – grafiki – drzeworyty barwne”.

 

Comments are closed.