Anna Małecka-Beiersdorf

Urodziłam się w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej złożyłam pozytywnie egzamin na krakowską ASP, lecz nie dane mi było studiować na tej uczelni. Ukończyłam natomiast etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podjęłam pracę w Cepelii jako specjalista do spraw etnografii. Od 1989 roku pracuję w Centrum Młodzieży im dr H. Jordana w Krakowie jako nauczyciel instruktor.

We wczesnym okresie twórczości uprawiałam głównie malarstwo olejne i akwarelowe oraz malarstwo na szkle inspirowane folklorem huculskim.

Wycinanki wykonuję od dzieciństwa, jednak dopiero w wieku dojrzałym traktuj tę technikę profesjonalnie. Właśnie w Cepelii, gdzie miałam bezpośredni kontakt z polską wycinanką ludową, rozpoczęłam szczegółowe studia nad tą dziedziną twórczości ludowej. Tradycyjne formy nie dawały mi satysfakcji. Czerpiąc z nich jedynie inspirację, zaczęłam tworzyć nowe, własne kompozycje, samodzielne w formie i temacie. Ten okres twórczości prezentowałam na swojej pierwszej wystawie indywidualnej w kwietniu 1991 roku w galerii Centrum Młodzieży.

Wycinanka żydowska odżyła na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. W 1992 roku po raz pierwszy wystawiłam swoje prace inspirowane sztuką żydowską na III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Starej Synagodze, oddziale Muzeum Historycznego m. Krakowa, a w 1994 roku Janusz Makuch – Dyrektor Festiwalu – zaproponował mi prowadzenie warsztatów wycinanki żydowskiej. Było to dla mnie wyzwanie, nigdy dotąd nie prowadziłam takich zajęć – podjęłam je i od tej chwili warsztaty te stały się stałym punktem programu Festiwalu.

Wycinanka ta była niegdyś bardzo popularna wśród ludu żydowskiego. Jej największy rozkwit przypada na wiek XIX-ty. Zanikła na przełomie wieków XIX i XX-go. W II połowie XX wieku nastąpił jej renesans w dwóch ośrodkach: w Izraelu i USA. W Izraelu największy wpływ na jej odrodzenie miała Giza Frankel – etnograf, pracownik Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, która po II wojnie światowej wyjechała do Hajfy i tam pracując w Muzeum Folkloru, reaktywowała tę sztukę. I tam właśnie, w Izraelu, działa i tworzy bardzo wielu wybitnych wycinankarzy. W USA wycinanka pojawiła się w środowiskach diaspory żydowskiej głównie w celu pokreślenia własnej tożsamości narodowej.

Na warsztatach wycinanki będą Państwo mogli zapoznać się z historią wycinanki, poznać jej rodzaje, symbolikę, a przede wszystkim technikę wycinania. Każdy z uczestników będzie mógł zaprojektować i wykonać własną pracę. Zapraszam!

Anna Małecka – Beiersdorf

Comments are closed.